Objednávka na prepravu tovaru

Vyplňte formulár a my Vám čo najskôr zašleme cenu za prepravu Vášho tovaru

Objednávatel:
* Názov firmy:
* Mesto:
* Smerové číslo:
* Adresa:
* Štát:
Právna forma:
* IČO:
DIČ:
* Meno a priezvisko:
* Telefón:
Fax:
* e-mail:
Miesto nakládky:
Odosielateľ:
* Miesto:
Štát:
PSČ:
Miesto vykládky:
Príjemca:
* Miesto:
Štát:
PSČ:
Dodacie podmienky:
Dod.podmienky:
Miesto:
Popis zásielky:
Názov tovaru:
Počet paliet (v ks):
Rozmery paliet (v cm):
Rozmery tovaru (v cm):
Nebezpečný tovar:
Trieda:
UN kód:
Bližší popis tovaru:
Stohovateľnosť:
Hodnota tovaru (EUR):
Poznámka:
* požadované položky     

EKOLtranz+, s.r.o., Sklabinská 30, 036 01 Martin IČO: 45 976 899, IČ DPH: SK2023179983 Zápis v obchodnom registri OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54126/L
Valid XHTML 1.0 Strict design ©2012 APIS spol. s r.o.